1398/7/17

خوب پدرمادر بزرگ ترین هدیه خداوند به ماهست پس

من هم قدردان این نعمت بزرگ الهی هستم.

وازتمام وجودم برای انها مایه میگذارم .

مادر عزیزم فکرنکنی بزرگ شدم خیلی میفهمم

من همون بچه کوچک توهم که ازم بدون منت مراقبت کردی الان هم خیرمن میخوای

دوستت دارم تا زنده ام جبران زحماتت نعماتت بزرگ خداوندی رو میکنم

/ 0 نظر / 21 بازدید