1398/7/17

تمام تلاشم می کنم دیگه من ام من ام کنار بگذارم وفه حرف پدرمادرخواهر برادر دامادهامون بزرگترها در امرخیر ازدواج گوش بدم و دراین ماه ازدواج کنم.

حتی با اقوام پدری یا مادری یاهرخانواده محترمی که پیشنهاد بدند....


/ 0 نظر / 21 بازدید